SCHOLEN

Cultuureducatie zien wij als de ruggengraat van onze organisatie. Vanuit onze wens om een bijdrage te leveren aan de culturele carrière van alle jongeren van Nieuw-West biedt Studio West een lange leerlijn aan die start bij de onderbouw van het voortgezet onderwijs en doorgaat tot actieve kunstbeoefening in de vrije tijd voor jongeren/jong volwassenen.

Voor scholen bieden we educatieve trajecten op maat, met een accent op de onderbouw van het VMBO, inclusief passende programma’s voor het Speciaal Onderwijs. Onze trajecten hebben een actieve insteek. Zelf bedenken en doen, zelf ervaren en samen toewerken naar een concreet eindresultaat staan voorop. Het eindresultaat wordt altijd gepresenteerd. Op die manier maken de leerlingen kennis met het hele creatieve maakproces, van eerste brainstorm tot planning en voorbereiding tot de uiteindelijke performance. Zij leren in dat proces eigen verantwoordelijkheid nemen en reflecteren op hun handelen. Zowel op het eigen creatieve proces als hun functioneren in het grotere geheel. De leefwereld van de kinderen en jongeren uit Nieuw-West en recente ontwikkelingen in de kunsten zijn leidend bij de bepaling van ons aanbod. Dit houdt het aanbod divers, actueel en in ontwikkeling. Studio West levert maatwerk en kijkt per groep leerlingen hoe het hun wereld kan verbeelden, vergroten of verrijken.

 

 

 

Visie:

Met haar educatieve activiteiten levert Studio West een bijdrage aan het versterken van creatieve competenties en vaardigheden van jongeren. Het gaat om competenties die een belangrijke aanvulling zijn op de cognitieve vaardigheden die kinderen op school opdoen, zoals: fantasie gebruiken, abstract en innovatief denken, argumenteren, vergroten van de eigenwaarde, presenteren voor publiek. Onderzoek wijst steeds vaker uit dat culturele competenties in belangrijke mate bijdragen aan het welzijn en de kansen van kinderen op de langere termijn. Sommige onderzoekers stellen zelfs dat investeren in cultuureducatie een absolute noodzaak is om onze economische voorsprong te behouden. Om met hersenonderzoeker Mark Mieras te spreken: ‘Als we de toekomst serieus nemen, moeten we ook Kunstonderwijs serieus nemen’. Daarnaast verrijken we met het educatieve programma het maatschappelijk klimaat door als kunstinstelling, zonder oordeel, actuele en relevante thema’s bespreekbaar maken. Daarmee bieden wij jong en oud handvaten om te reflecteren op hun leefsituatie, een mening te vormen en eventueel tot actie over te gaan. Dit is van wezenlijk belang om te komen tot een maatschappij met betrokken, actieve burgers.

Contact:
Kayleigh Boumedyan
Educatie Studio West

E: kayleigh@studiowest.nl
T: 020-4107701
Maandag, dinsdag, donderdag & vrijdag  (10:00-17:00 uur)

 

 

 

Studio West is onderdeel van Meervaart Studio (De Meervaart) en wordt mede mogelijk gemaakt door Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling en Stadsdeel Nieuw-West. Naast Studio West zijn ook  4West, Kunstbende Amsterdam en Express Your Best onderdeel van Meervaart Studio.